fbpx

Bierbrouwerijen

Tsjoch!

Dokkumer hotspot

Aafke Jelles koopt in 1705 het pand aan de Diepswal (nu nummer 15) voor een bedrag van 1029 carolusgulden. Op deze plek maakt ze samen met haar man Hoite Douwes bier in de brouwerij ‘Het Half Maentje’. Het pand wordt beschreven als ‘een heerlijke huisinge, brouwerie en bierhuijs’ en is al sinds 1625 in gebruik als brouwerij.

Het is onduidelijk of de putstoel, die voor de brouwerij aan het Grootdiep staat, ook in haar bezit komt. Deze bierpaal put het schone water, van de Bonifatiusbron uit een waterschuit. Via een goot hoog over de straat wordt het water naar de brouwketels in de brouwerij geleid. Vanwege dit proces is bier gezonder dan oppervlakte- of putwater. Bier is daarmee het meeste genuttigde drankje van die tijd. In de hoogtij dagen zijn er maar liefst negentien brouwerijen in Dokkum!

Aafke is een ondernemende vrouw. In 1715 verkoopt ze de brouwerij, het huis en de inboedel, waaronder vaten, ketels, een koelbak en kannen, aan Jan Jansen voor een bedrag van 1475 carolusgulden. Tien jaar na de aanschaf verdient de slimme onderneemster ruim 400 carolusgulden. Een fortuin in die tijd!

Na een lange periode zonder bierbrouwerijen in Dokkum, zijn er nu weer twee brouwers actief: Brouwerij Dockum aan de Koophandel en Stadsbrouwerij Bonifatius aan de Diepswal 5. Ruim 300 jaar verder en slechts enkele panden verderop herhaalt de geschiedenis zich. Ter ere hiervan is in 2020 deze putstoel geplaatst. De enige van Europa! Dat verdient een toost: Tsjoch!

Swipe door de tijdlijn

Bekijk alle bezienswaardigheden die we aanraden: