taal kiezentaal kiezen
• Toiletgebouwen
Nabij Woudpoortbrug, Altenabrug en Lutjebleek vindt u geheel vernieuwde moderne toiletgebouwen.
De watergeus is toegankelijk voor invaliden.

Ook kan gebruik gemaakworden van de faciliteiten van de Camping & Haven recreatie Dokkum aan de Harddraversdijk waar tevens Havenmeester Jagersma te bereiken is.
^
^