taal kiezentaal kiezen
• Wereldlichtjesdag
Voor de 2e keer wordt er in de Bonifatiuskapel een Wereldlichtjesdag gehouden. 
Dierbaren worden herdacht met het Opus 3 koor en zangeres Elly Terpstra. Verhalen en gedichten en het noemen van dierbaren die ons zijn ontvallen. De grote kaars zal worden aangestoken door een nabestaande, daarna is er voor iedereen gelegenheid om een kaars aan te steken.

Bonifatiuskapel
Bronlaan 12
Dokkum

Datum: 10-12-2017
Tijdstip: 18.30 tot 20.00 uur