taal kiezentaal kiezen
• Dokkum-Holwerd en vice versa
Historische wandelroute Dokkum – Holwerd. 13 kilometer met een tijdsduur van 2,5 uur waarvan 10,8 kilometer over verharde paden en 2,2 kilometer grasland.

Ontdek het oude Friese terpengebied. Een gebied met een boeiende geschiedenis. Land van François Haverschmidt en Ids Wiersma. Van kerkepaden, schoolpaden en oude boerderijen. Van akkers, weiden en bijzondere verhalen. Prettige wandeling!

Deze historische route leidt u door het Friese terpenlandschap dat dateert van voor onze jaartelling. Uit archeologische vondsten blijkt dat delen van deze streek omstreeks 200 voor Christus werden bewoond. Sommige terpen, zoals die van Foudgum, Brantgum en Waaxens ontstonden op een door de zee opgeworpen zandrug. Andere nederzettingen werden op hoger gelegen, opgeslibde delen van het landschap gebouwd. Lees verder

- Ga naar de printversie van de routebeschrijving
- Bekijk de route op de kaart