taal kiezentaal kiezen
• Stiltetuin
Aan de zuidkant van de Grote of St. Martinuskerk is een stiltetuin aangelegd. Het hek voor de ingang toont de Donareik die Bonifatius ooit liet omhakken. Het is het eerste Bonifatiuspaneel van de tien panelen op de Bonifatiusroute. In de tuin valt onmiddellijk de 450 jaar oude moerbijboom op. De 16 bronzen boeken die achteloos in de tuin neergegooid lijken zijn een kunstwerk dat het martelaarsveld symboliseert.
De Markt
Dokkum