taal kiezentaal kiezen
• De Doopsgezinde Remonstrantse kerk
In 1852 kwam er aan de Legeweg een nieuw kerkgebouw, ontworpen door de Leeuwarder architect Romein in neoclassicistische stijl. Het gebouw is nog steeds in gebruik. Het huidige orgel werd gebouwd door de Leeuwarder orgelbouwer Van Dam. Het werd in 1863 in gebruik genomen. De Verenigde Christelijke Gemeente in Dokkum werd opgericht in 1798. Aanleiding voor het ontstaan van de gemeente was het besluit van de Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap op 11 juni 1796 om alle protestantse kerkgenootschappen in Nederland uit te nodigen om zich te verenigen op grondslag van het gemeenschappelijk geloof in Jezus Christus.
Legeweg 14
Dokkum