taal kiezentaal kiezen
• Begraafplaats Zuiderbolwerk
Op begraafplaats Zuiderbolwerk vindt u het graf van Neerlands dichter Kamphuizen. Op de zerk staat de volgende tekst: 'Mortus Vivo, DIRK RAPHAELS KAMPHUIZEN, geboren te Gorinchem 1586 en overleden te Dokkum 1627, is deze steen gewijd door de verenigde christelijke gemeente te Dockum in het jaar 1823, in het jaar 1860 van de voormalige begraafplaats herwaarts overgebragt benevens 's mans schedel tot dien tijd berustende op het raadhuis alhier. Daar moet veel strijd gestreden zijn.' In 1619 werd de dichter wegens zijn remonstrantse denkbeelden uit Gorinchem verbannen en na omzwervingen kwam hij uiteindelijk in Dokkum terecht. Daar stierf hij op 9 juli 1627.
Zuiderbolwerk
Dokkum